Mācību metodiskā literatūra skolotājam

Transparenti bioloģijā (SIA „Lielvārds”)

Uzskates materiālu bioloģijā veido 45 krāsaini informatīvi transparenti, kas aptver nozīmīgākos mācību tematus vidusskolā. Transparenti izmantojami gan jaunās vielas apguvei, gan zināšanu sistematizēšanai un atkārtošanai. Transparentus papildina metodisks materiāls skolotājiem, kurā ir izvērsts transparentā redzamā temata skaidrojums, kā arī norādes par to vietu mācību procesā.