Papildliteratūra skolēniem

Ilustrētā dabas enciklopēdija

Grāmata iepazīstina ar pārsteidzošo dzīvības daudzveidību uz Zemes. Tajā var uzzināt gan par mikroskopiskiem organismiem, kas sastāv no vienas šūnas, gan par milzīgiem sarkankokiem un zilajiem vaļiem. Skaisti ilustrētā enciklopēdija stāsta par augu un dzīvnieku daudzveidību dažādos klimatiskajos apstākļos. Enciklopēdijā ir aplūkotas visas galvenās augu un dzīvnieku grupas. Vēl grāmatā ir skaidrojošā vārdnīca un alfabētiskais rādītājs. Grāmatu var izmantot bioloģijas stundās.

„Zini, ko pērc!” (6 grāmatas)

Grāmatā doti ES apstiprināti pārtikas piedevu nosaukumi, kā arī to sastāvdaļu nosaukumi, kuras var būt kosmētikas un personīgās higiēnas līdzekļu sastāvā un to attiecīgie E numuri. Tajā dota informācija par šo vielu izcelsmi, to iespējamo ietekmi uz organismu, kā arī to izmantošanu citās dzīves jomās. Grāmatu var izmantot bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību stundās, lai kritiski izvērtētu informāciju par pārtikas produktu, kā arī uztura bagātinātāju un piedevu, kosmētisko un higiēnas līdzekļu ietekmi uz cilvēka organismu.