Pirktie materiāli

Laminātu komplekts “Augu un dzīvnieku sistemātika” („Zvaigzne ABC”, 20 gab.)

Tie paredzēti skolēnu individuālam un grupu darbam bioloģijā, stundu piemēros, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai un laboratorijas darbiem 10. un 12. klasē. Tos var izmantot 10. klases tematos „ Organismu daudzveidība” un „Organisms un vide”. 12. klases tematos „Mūsdienu bioloģijas zinātnes sasniegumu nozīme” un „Organismu vielmaiņa”.