Transparenti

10. klasei

Bioloģijā 10. klasē izstrādāti 5 transparenti. Tie paredzēti, lai skolēni frontālu demonstrējumu veidā gūtu vizuālu informāciju jaunās vielas apguves vai uzdevumu risināšanas laikā

11. klasei

Materiāls ir paredzēts, apgūstot tematus Dzīvo organismu daudzveidība, Dzīvības izcelšanās un evolūcija, Organisms un vide.

12. klasei

Materiāls palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par pētniecisko darbību, organismu klasifikācijas pamatprincipiem, indikatoraugiem, organismu evolūciju un dzīvnieku uzvedības formām