Didaktiskās spēles

Projekta ietvaros ir izstrādāta didaktiskā “Fundamentālās daļiņas un mijiedarbības”, lai veicinātu skolēnu motivāciju, aktivizētu interesi un izmantotu spēli kā darbību vielas apguvei. Spēli var izmantot tematā „Pasaules uzbūve”: jaunās vielas skaidrošanai, zināšanu un prasmju nostiprināšanai, atgriezeniskās saites ieguvei mācību stundas beigās vai nākamās stundas sākumā, atkārtojumā, gatavojoties temata noslēguma kontroldarbam.