Projektā sagatavotājām mācību filmām un prezentācijām ir izveidotas darba lapas.

Mācību filmas ir tapušas sadarbībā ar dažādiem rūpniecības uzņēmumiem un speciālistiem: „Kā top zāles” A/s Grindeks; „Stikla ražošana” A/s Grīziņkalns; „Atkritumu pārstrāde” SIA Getliņi EKO; „Gāzu izmantošana” SIA AGA; „Bīstamo atkritumu uzglabāšana un pārstrāde” A/s BAO; „Dzeramā ūdens attīrīšana” Rīgas ūdens attīrīšanas stacija „Daugava”; „Sīpolpuķu selekcija Latvijā” selekcionārs J. Rukšāns. 
Fizikas, ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāji darba lapas var izmantot, lai veidotu skolēniem izpratni par mūsdienīgām, Latvijā pielietotām tehnoloģijām un veidotu prasmes iegūt, strukturēt, apkopot un analizēt informāciju.


Gāzu izmantošana
Atkritumu pārstrāde
Bīstamie atkritumi
Stikla ražošana
Kā top zāles
Selekcija
Ūdens attīrīšanas stacija