Izdevniecību izdotie materiāli

„Zvaigžņotās debess grozāmā karte” un „Zvaigžņotās debess grozāmās kartes uzliekamais riņķis” (SIA „Izdevniecība „RAKA”, 20 gab.)

Komplekts sastāv no necaurspīdīgas zvaigžņotās debess kartes un caurspīdīga uzliekamā riņķa. Grozāmajā zvaigžņu kartē parādītas tikai spožākās zvaigznes, kas labi redzamas pat pilsētas apstākļos. Grozāmā zvaigžņu karte parāda zvaigžņu stāvokli jebkurā laika momentā. Tā konstruēta , ņemot vērā Rīgas ģeogrāfisko platumu 57 o un to var lietot visā Latvijas teritorijā, jo platuma izmaiņas ir nelielas

CD „Atklātā fizika” ( SIA „Unitree”, 1 gab.)

Fizikas interaktīvs kurss 2 daļās, aptver visu vidusskolas fizikas kursu. Katrs disks sakārtots pa tematiem. Katrā tematā ievietots neliels teorijas materiāls ar saitēm (definīcijas, paskaidrojumi). Bagātīgi ilustrēts ar zīmējumiem un shēmām. Katrā tematā ievietoti vairāki kustīgi modeļi, kuriem iespējams mainīt parametrus, simulējot procesu.

Plakāts „Astronomija Latvijā” B1 formāts ( SIA „Mācību grāmata”, 1 gab.)

Apkopota informācija par astronomiju Latvijas teritorijā no 1600. gada., mūsdienu astronomijas celmlaužiem Latvijā un populārzinātniskiem izdevumiem. Akcentēti Latvijas astronomu atklājumi un Latvijas vārds Visumā. Saistoša informācija par pēdējo gadu interesantākajiem novērojamiem objektiem Latvijā, par iespējām papildināt zināšanas astronomijā un Latvijas zinātniski pētnieciskām iestādēm , kā arī sabiedriskām institūcijām astronomijas popularizēšanai. Informācija par 2009. gadu kā starptautisko astronomijas gadu pasaulē.

Transparentu komplekts „Transparenti fizikā ” ( SIA „Lielvārds”)

Uzskates materiālu fizikā un astronomijā veido 40 krāsaini un informatīvi transparenti, kas aptver nozīmīgākās mācību tēmas vidusskolā. Transparenti izmantojami gan jaunās vielas apguvei, gan zināšanu sistematizēšanai un atkārtošanai. Katrs transparents satur bagātīgu informatīvo materiālu, kas nodrošina šo uzskates materiālu veiksmīgu izmantošanu skolēnu prasmju veidošanā un nostiprināšanā. Atsevišķi transparenti ir veltīti vides aizsardzības un veselības jautājumiem. Transparentus papildina metodisks materiāls skolotājiem, kurā ir izvērsts transparentā redzamās tēmas skaidrojums, kā arī norādes par to vietu mācību procesā. Sagatavots izdevniecībā Lielvārds.