Mācību metodiskā literatūra skolotājam

Grāmata „Astronomija augstskolām”, J. Žagars, I. Vilks (LU Akadēmiskais apgāds, 1 gab.)

Mācību metodiskais materiāls noderīgs skolotājiem, kuri vēlēsies padziļināti izprast fizikālās likumsakarības gan Saules sistēmā, gan Visumā. Tematiski astronomija ir tuva fizikai, tās vieno fakts, ka abas šīs zinātnes ar matemātiskām metodēm pēta likumsakarības, kurām pakļaujas nedzīvā daba un tās objekti. Grāmatā var iegūt noderīgu informāciju par koordinātu sistēmām, planētu fizikālajiem laukiem, planētu orbitālo kustību, dažādiem astronomiskajiem novērojumiem, Saules sistēmas objektiem, Sauli, zvaigznēm, galaktikām un dzīvību kosmosā.