Transparenti

10. klasei

Fizikā 10. klasei izstrādāti 17 transparenti. Tie paredzēti, lai vizualizētu jaunās vielas izklāstu, uzdevumu risināšanai vai atkārtojumam. Materiāls ir paredzēts visiem 10. klases fizikas kursa 6 tematiem.

Materiāls palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par pētniecisko darbību, mehāniskām parādībām un procesiem dabā un tehnikā.

„Svārstību amplitūda”

„Atsperes svārsts”

11. klasei

Fizikā 11. klasē izstrādāti 20 transparenti. Materiāls paredzēts, lai vizualizētu jaunās vielas izklāstu, uzdevumu risināšanai vai atkārtojumam.

Materiāls ir paredzēts visiem 11. klases fizikas kursa 6 tematiem. Tajā ir iekļauta informācijai, lai skolēni, izmantojot dažāda veida informāciju, pēc iespējas vispusīgāk apgūtu fizikas likumsakarības, to lietojumu praktiskajā dzīvē un izprastu saikni ar mūsdienu tehnoloģijām.

Materiāls palīdzēs skolēniem gūt priekšstatus par vielu īpašībām, elektrisko un magnētisko lauku un elektrodrošību.

12. klasei

Fizikā 12. klasē izstrādāti 24 transparenti. Materiāls paredzēts, lai vizualizētu jaunās vielas izklāstu, uzdevumu risināšanai vai atkārtojumam. Materiāls ir paredzēts visiem 12. klases fizikas kursa 6 tematiem. Īpaši daudz transparentu ir izstrādāti jaunā fizikas kursā iekļautiem tematiem, kuros ir attēlots jaunāko medicīnas iekārtu, informācijas tehnoloģiju iekārtu shēmas un darbības princips.

Materiāls palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par elektromagnētisko viļņu izplatīšanos, gaismas viļņu īpašībām, fizikas nozīmi mūsdienu tehnoloģiskajos procesos un pasaules uzbūvi.