Didaktiskās spēles

„Ģeometriskie pārveidojumi” (6 gab.)

Spēle izmantojama, apgūstot tematu „Ģeometriskie pārveidojumi” arī „Kombinatorikas elementi”, lai aktivizētu interesi, pilnveidotu skolēnu izpratni par ģeometrisko pārveidojumu veidiem, attīstītu kombinatorisko domāšanu. To var izmantot, gan uzsākot konkrētā satura apguvi, gan zināšanas nostiprinot un lietojot. Viena no spēles izmantošanas iespējām aprakstīta stundas piemērā tematā „Ģeometriskie pārveidojumi”, idejas citām iespējām – spēles noteikumos.