Izdales materiāli skolēniem

Matemātikā 10. – 12. klasē paredzēts laminēta kartona un plastikāta divpusējs izdales materiāls, kas ir piemērots biežai lietošanai. Katrs materiāls ir 20 eksemplāros. Tie paredzēti skolēnu individuālam un grupu darbam, stundu piemēriem, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai, laboratorijas darbiem u.c.

Plastikāts „Formulas” (40 gab.)

Matemātikā vidusskolā biežāk lietojamās formulas, dažas formulas attiecas uz saturu, kas nav obligāts. Izdales materiāls izmantojams, pilnveidojot skolēnu prasmi atrast nepieciešamo informāciju un izmantot to. Pēc skolotāja ieskatiem formulu lapu var izmantot gan mācību procesā, gan pārbaudes darbu laikā. Tā paredzēta skolēnu individuālam darbam.

Lamināts „Dabaszinātņu vēsturiskā attīstība – matemātika” (20 gab.)

Vizuāls informatīvs materiāls par matemātikas kā zinātnes vēsturisko attīstību.

Svarīgākie sasniegumi un atklājumi matemātikā aprakstīti un ilustrēti tabulas veidā no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Vizuālais materiāls izmantojams arī starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai, jo tajā sniegta informācija par būtiskāko dabaszinātņu attīstībā atbilstošajā laika posmā. Vizuālo materiālu var izmantot individuālam vai grupu darbam.