Mācību metodiskā literatūra skolotājam

„Matemātiskā loģika un kopu teorijas elementi”, autors Jānis Cīrulis („Zvaigzne ABC”, 1 grāmata)

Grāmatas 278 lappusēs teksts ir strukturēts un doti ieteikumi, ar ko un kādā secībā ieteicams iepazīties lasītājam, kuram ir noteiktas intereses. Šajā grāmatā tiek skarti jautājumi par izteikumu loģiku, predikātu loģiku, binārām attiecībām, kā arī kopu teorijas sākumi. Lasītājs var iegūt padziļinātu izpratni par slēdzieniem izteikumu loģikā, izteikumu loģikas valodu, kā arī gūs ieskatu jautājumos, kas skar semantiku, ko visnotaļ nepieciešams zināt mūsdienu izglītotajam cilvēkam.