Papildliteratūra skolēniem

„Brīnumainā skaitļu pasaule”, autors Džonijs Bols („Zvaigzne ABC”, 6 grāmatas)

Grāmatas 96 lappusēs ir iekļauti interesanti piemēri, brīnišķīgas ilustrācijas, mīklas gandrīz no katras matemātikas nozares, sākot no skaitļu rašanās senajā pasaulē līdz pat fraktāļa jēdzienam mūsdienu pasaulē. Grāmatā izklāstītie teorētiskie jautājumi ir saprotami jebkura vecuma skolēnam un tā izraisa interesi par matemātiku kā zinātni. Grāmatu atšķirot jebkurā vietā, iespējams tūlīt uzzināt ko neparastu un apskatīt matemātikas saistību ar apkārtējo pasauli.

„Bezgalība tavā kabatā”, autors Maiks Flinns („Zvaigzne ABC”, 6 grāmatas)

Grāmatas 144 lappusēs ir vairāk nekā 3000 teorēmu, faktu un formulu par skaitļiem, figūrām, algebru, ģeometriju, fiziku, ķīmiju, datoriem, astronomiju, loģiku, haosa teoriju, fraktāļiem un matemātikas vēsturi. Veicot pētniecības darbus vidusskolā, skolēnam visnotaļ lietderīgas būs arī vispārīgās uzziņas. Grāmatā minētie fakti ar īsiem un kodolīgiem skaidrojamiem ir saprotami un saistoši katram skolēnam.

„Rokasgrāmata matemātikā”, autori Biruta Siliņa, Kārlis Šteiners („Zvaigzne ABC”, 6 grāmatas)

Grāmatas 367 lappusēs ietverti svarīgākie vidusskolas matemātikas kursa jautājumi, kā arī augstākās matemātikas materiāls, kas nepieciešams inženierzinātņu un dabaszinātņu bakalauru studiju programmām. Jēdzienu definīcijas, interpretācijas, formulas, metodes un pat teorijas jautājumi meistarīgi sakārtoti pārskatāmu tabulu veidā ar atbilstošiem paskaidrojumiem, apzīmējumiem, ilustrācijām un piemēriem.