Transparenti

Transparenti paredzēti, lai skolēni frontālu demonstrējumu veidā gūtu vizuālu informāciju jaunās vielas apguves vai uzdevumu risināšanas laikā.

Matemātikā 10. klasei

Matemātikā 10. klasei ir izstrādāti 7 transparenti. Tie ir paredzēti, apgūstot tematus „Matemātiskie izteikumi un pierādījumi”, „Virknes”. Tie palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par pētniecisko darbību, matemātiskās indukcijas principu, Fibonači virkni, 3 transparentu izmantošana aprakstīta stundas piemērā „Matemātiskie pierādījumi”.

Matemātikā 11. klasei

Matemātikā 11. klasei ir izstrādāti 7 transparenti. Tie ir paredzēti, apgūstot kombinatorikas elementus, paralelitāti un perpendikularitāti telpā. Materiāls palīdzēs skolēniem gūt priekšstatu par paralelitāti un perpendikularitāti dabā un mākslā, par grafu izmantošanu kombinatorikā un Paskāla trijstūri.

Matemātikā 12. klasei

Matemātikā 12. klasei ir izstrādāti 3 transparenti. Tie ir paredzēti, apgūstot ģeometrisko ķermeņu kombinācijas. Skolotājs var demonstrēt sarežģītākas situācijas, zīmējumos pareizi parādīt grūtāk attēlojamus ievilktos/apvilktos ģeometriskos ķermeņus.