Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei (Dabaszinības III un Matemātika III)

Prātnieku laboratorija piedāvā 24 stundu profesionālās pilnveides programmas "Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei" divus moduļus, Dabaszinības III un Matemātika III. Nodarbībās tiek izmantoti “Prātnieku laboratorijas” nodarbību piemēri 5. un 6. klasei, kur tiek iepazīstināts ar atbalsta materiāliem.

Abu moduļu mērķis ir pilnveidot izpratni un prasmes vadīt matemātikas un dabaszinību mācību procesu dodot iespēju skolēniem iedziļināties, pētīt, apgūt mācību priekšmeta un dažādas domāšanas stratēģijas, izmantojot integrētu pieeju.

PIETEIKTIES KURSIEM

Dalības maksa90,00 EUR (abi moduļi) 45,00 EUR (viens modulis)

Nodarbību apskatītie jautājumi:

(Integrētas mācību pieredzes iegūšanai iesakām apmeklēt abus moduļus)

DABASZINĪBAS III (12 stundas) MATEMĀTIKA III (12 stundas)
 • Kā mācām veidot secinājumus, izmantojot faktus, plānojot eksperimentu un radot savu modeli?  
 • Kā mācām izmantot dabā saskatītās idejas zināšanu un prasmju apguvē, kā veidot modeļus, kuros darbojas novērotās īpašības?
 • Kā mācām veikt pētījumu dabaszinībās, izmantojot dažāda veida datus? Ko nozīmē pētījuma plānošana – skolēnam un skolotājam. Ekosistēmas pētījums mežā.
 • Kā mācīt argumentēšanas prasmes, izmantojot eksperimentus un informāciju?
 • Kā veidot integrētu saturu?  
 • Kā apgūstam kompleksas prasmes veidojot projektu dota satura problēmas realizēšana. Projekta First Lego League pamatprincipi.
 • Kā lietojam aprēķinus un proporcijas, radot maketu un pilnveidojot inženierdizaina prasmes matemātikā?
 • Kas ir matemātiskā modelēšana sākumskolā? 
 • Kā mācīt veidot algoritmus matemātikā un lietot stratēģiju- spriest no beigām?
 • Kā veidot integrētu nodarbību apgūstot matemātikas (leņķa mērīšana) un dabaszinību (gaismas atstarošanās) zināšanu un prasmju sasaisti, prasmi radīt  idejas un radīt produktu - galda spēli?
 • Kā apgūt tādas matemātiskās metodes kā grafi un invariantu metode, tās izmantot skolēnu spriešanas prasmju pilnveidē?
 • Kā mācām saskatīt un veidot sakarības, izmantojot virknes un kārtošanas algoritmus? 
 

Katrs kursu dalībnieks saņems drukātās versijas no autoru D.Namsone, L.Čakāne, I.France kopīgi veidotajiem darbiem:

 1. “Skolotājs Prātnieku laboratorijā. Atgādnes skolotājam, kurš mācās” (digitālā versija šeit)

 2. Metodiskais materiāls "Prātnieku laboratorija. Uzdrīksties! Domā! Radi!" ar pieeju pilnam skolēnu nodarbību aprakstu komplektam elektroniski (nodarbības plāns, prezentācija, darba lapa skolēnam). (digitālā versija šeit)

Dalībnieku atsauksmes:

 • Interesanti gan skolēniem, gan arī pašiem skolotājiem. Izmantojamas lietas arī citās mācību stundās.
 • Kursus vada zinoši pasniedzēji, kuri prot ieinteresēt domāt, saskatīt, secināt. Daudzveidīgi, noderīgi izdales materiāli!
 • Iespēja sadarboties vairākiem priekšmetiem - papildināt viens otru, veidot projektus
 • Šie ir kursi, kuros ne tikai stāstīs, kā strādāt mācot kompetences, bet skolotāji, pirms ziņu nodos skolēniem, paši visu pārbaudīs, darbosies praktiski.
 • Daudz ideju darbam skolā, kuras reāli var īstenot!
 • Reāli, praktiski pielietojami uzdevumi darbam klasē, lai radītu bērnos interesi par matemātiku, kā arī prasmi koncentrēt uzmanību un patstāvību.
PIETEIKTIES KURSIEM

 

Programmas vadītāja – Dr.math Ilze France, LU vadošā pētniece

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 67034744 vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.rutina@lu.lv