Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1. - 6. klasei

Prātnieku laboratorija piedāvā 24 stundu profesionālās pilnveides programmas "Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei" četrus moduļus:

Dabaszinības II un Matemātika II Dabaszinības III un Matemātika III
4. klases satura piemēri un metodika 5., 6. klases satura piemēri un metodika
(INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS) (INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS)
To pamatā ir praksē un pētniecībā balstītas atziņas uz LU SIIC izstrādātā skolēnu interešu izglītības programmas “Prātnieku laboratorija” satura.

Dalības maksa: 90 Eur (divi moduļi) 45,00 EUR (viens modulis)

Nodarbībās skolotājiem būs iespēja analizēt mācību situācijas, nodarbību plānu piemērus, veikt metodiskus uzdevumus, iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju apguves pieejām, kas vērstas uz skolēna prasmju pārnesuma veidošanu. Paredzēts skolotāju patstāvīgs darbs nodarbību starplaikā.

Programmas sasniedzamie rezultāti:

MATEMĀTIKA (12 stundas) DABASZINĪBAS (12 stundas)

► Izpratne un zināšanas par iespējām padziļināti veidot mācību saturu 4.-6. klasei:

matemātikā dabaszinībās

► Prasme padziļinātā mācīšanās procesā izmantot:

informācijas apstrādes, algoritmu un stratēģiju apguvi pētnieciskās darbības, inženierdizaina apguvi dabaszinībās un radošuma attīstīšanas elementus

sasaistot to ar matemātiskās modelēšanas un inženierdizaina apguvi sākumskolas skolēniem

► Praktizēšanās programmas “Prātnieku laboratorija” matemātikas un dabaszinību bloku nodarbību piemēru paraugu izmantošanā

 

Katrs kursu dalībnieks saņems drukātās versijas no autoru D.Namsone, L.Čakāne, I.France kopīgi veidotajiem darbiem:

  • “Skolotājs Prātnieku laboratorijā. Atgādnes skolotājam, kurš mācās” (digitālā versija šeit)
  • Metodiskais materiāls "Prātnieku laboratorija. Uzdrīksties! Domā! Radi!" ar pieeju pilnam skolēnu nodarbību aprakstu komplektam elektroniski (nodarbības plāns, prezentācija, darba lapa skolēnam). (digitālā versija šeit)

Dalībnieku atsauksmes:

  • "Šie ir kursi, kuros ne tikai stāstīs, kā strādāt ar kompetencēm, bet skolotāji, pirms ziņu nodos skolēniem, paši visu pārbaudīs, darbosies praktiski."
  • "Iespēja sadarboties vairākiem priekšmetiem - papildināt vienam otru, veidot projektus."
  • "Labi, ka ir daudz praktisku piemēru, kurus realizēt klasē. Viss ir izmantojams tūlīt. Paldies par iespēju darboties un ļoti liels paldies par materiāliem."
  • "Liels paldies! Labākie kursi pēdējā 1,5 gada laikā, kopš esmu uzsākusi darbu sākumskolā, ņemot vērā, ka kursus apmeklēju regulāri."

Programmas vadītāja – Dr.math Ilze France, LU vadošā pētniece

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 67034744 vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.rutina@lu.lv