Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1. - 6. klasei (Dabaszinības II un Matemātika II)

Prātnieku laboratorija piedāvā 24 stundu profesionālās pilnveides programmas "Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei" divus moduļus, Dabaszinības II un Matemātika II, kuros tiek izmantoti Prātnieku laboratorijas 4. klases satura piemēri un metodika.

To pamatā ir praksē un pētniecībā balstītas atziņas uz LU SIIC izstrādātā skolēnu interešu izglītības programmas “Prātnieku laboratorija” satura.

Nodarbībās skolotājiem būs iespēja analizēt mācību situācijas, nodarbību plānu piemērus, veikt metodiskus uzdevumus, iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju apguves pieejām, kas vērstas uz skolēna prasmju pārnesuma veidošanu. Paredzēts skolotāju patstāvīgs darbs nodarbību starplaikā.

PIETEIKTIES KURSIEM
 

Dalības maksa90,00 EUR (abi moduļi) 45,00 EUR (viens modulis)

Nodarbībās apskatītās tēmas:

(Integrētas mācību pieredzes iegūšanai iesakām apmeklēt abus moduļus)
DABASZINĪBAS II (12 stundas) MATEMĀTIKA II (12 stundas)
 • Pētniecisko un inženiertehniskā dizaina prasmju lietošana,
 • Kopskarību eksperimenta veidošana un ilglaicīga pētījuma veikšana
 • Kopējā sasaiste ar inženiertehnisko dizaina procesu
 • Informācijas apstrāde izmantojot Venna diagramas un grafus
 • Algoritmu veidošanas prasmju apgūšana izmantojot šifrēšanu
 • Stratēģiju radīšana un izmantošana spēļu veidošanā
 • Inženiertehniskā dizaina sasaiste ar matemātiskajiem modeļiem.

Katrs kursu dalībnieks saņems drukātās versijas no autoru D.Namsone, L.Čakāne, I.France kopīgi veidotajiem darbiem:

 1. “Skolotājs Prātnieku laboratorijā. Atgādnes skolotājam, kurš mācās” (digitālā versija šeit)

 2. Metodiskais materiāls "Prātnieku laboratorija. Uzdrīksties! Domā! Radi!" ar pieeju pilnam skolēnu nodarbību aprakstu komplektam elektroniski (nodarbības plāns, prezentācija, darba lapa skolēnam). (digitālā versija šeit)

 

Dalībnieku atsauksmes:

 • "Šie ir kursi, kuros ne tikai stāstīs, kā strādāt ar kompetencēm, bet skolotāji, pirms ziņu nodos skolēniem, paši visu pārbaudīs, darbosies praktiski."
 • "Iespēja sadarboties vairākiem priekšmetiem - papildināt vienam otru, veidot projektus."
 • "Labi, ka ir daudz praktisku piemēru, kurus realizēt klasē. Viss ir izmantojams tūlīt. Paldies par iespēju darboties un ļoti liels paldies par materiāliem."
 • "Liels paldies! Labākie kursi pēdējā 1,5 gada laikā, kopš esmu uzsākusi darbu sākumskolā, ņemot vērā, ka kursus apmeklēju regulāri."
PIETEIKTIES KURSIEM

Programmas vadītāja – Dr.math Ilze France, LU vadošā pētniece

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot pa tālruni 67034744 vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.rutina@lu.lv