Kursu dalībnieki paplašinās izpratni par to, kā plānojot un īstenojot mācību saturu, iekļaut caurviju prasmes un vērtības, lai mācīšanās rezultāts būtu skolēna lietpratība (kompetence).

Paredzēti vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem

Caurviju prasmes un vērtības kā jaunā mācību satura neatņemama sastāvdaļa, medijpratība kā zināšanu un prasmju kopums darbam ar informāciju. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pieeja praksē – kā veidot radošu mācību vidi stundā un skolu praksē. Pilsoniskā līdzdalība un sadarbība kā caurviju prasmes, kopsakarību saskatīšana sabiedrībā, vidē, kopienā.  Pieeja veiksmīgas sadarbības veidošanai mācību un audzināšanas procesa praksē, skolēna pašvadīta mācīšanās.

Nodarbības tiek organizētas interaktīvā veidā, ietverot lekcijas, sarunas, modelēšanu, praktisku darbu ar uzdevumu piemēriem.

Kursi notiek 3 klātienes nodarbībās (katra 4 akadēmisko stundu) un 12 akadēmisko stundu mājas darbs.

Kursu norises laiki un vietas  - norādītas pieteikšanās anketā, skatīt zemāk.

Pieteikšanās kursiem līdz 11. oktobrim (ieskaitot).

Reģistrācija: https://ej.uz/caurvijas-vertibas​​​​​​​

Pēc sekmīgas kursu programmas apguves dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību.

Papildus informācija: E-pasts: dace.rutina@lu.lv; Tel.: 67033740, 67033741

Dalīties