Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) aicina sākumskolas skolotājus apgūt 24 stundu profesionālās pilnveides programmu  "Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6. klasei"

Programmas sasniedzamie rezultāti:

  • izpratne un zināšanas par iespējām padziļināti veidot mācību saturu 4.-6. klasei matemātikā un dabaszinībās, to sasaistot ar ikdienas mācību procesu;
  • prasme padziļinātā mācīšanās procesā izmantot darbu ar informāciju, algoritmu un stratēģiju veidošanas un lietošanas apguvi, pētnieciskās un inženierdizaina apguvi dabaszinībās un matemātikā, radošuma attīstīšanas elementus.

Nodarbībās skolotājiem ir iespēja analizēt mācību situācijas, nodarbību plānu piemērus, veikt metodiskus uzdevumus, iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju apguves pieejām. Paredzēts skolotāju patstāvīgs darbs nodarbību starplaikā. Pēc programmas apguves kursu dalībniekiem būs pieeja “Prātnieku laboratorijas” nodarbību metodiskajiem materiāliem.

Programmu veido divi moduļi - Dabaszinības II un Matemātika II, kuru pamatā ir praksē un pētniecībā balstītas atziņas un LU SIIC izstrādātais skolēnu interešu izglītības programmas “Prātnieku laboratorija” saturs 4. klasēm.

Skolotāju atziņas pēc programmas apguves:

"Šie ir kursi, kuros ne tikai stāstīs, kā strādāt ar kompetencēm, bet skolotāji, pirms ziņu nodos skolēniem, paši visu pārbaudīs, darbosies praktiski."

Programmas izmaksas vienam dalībniekam - 90 EUR, (12-17 dalībnieki grupā*).
*Noorganizējot grupu, ir iespējams īstenot apmācību programmu arī ārpus Latvijas Universitātes telpām.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

 

PIETEIKTIES KURSIEM

 

Programmas vadītāja – Dr.math Ilze France, LU vadošā pētniece

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties, zvanot Dacei Rūtiņai pa tālruni 67033740 vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.rutina@lu.lv .

Papildus informācija:

LU SIIC īsteno programmu skolēniem arī izbraukumu mācību nodarbībās skolās vai, skolēniem braucot uz Starpnozaru izglītības inovāciju centru Latvijas Universitātē.

Dalīties