Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt, Daudz labu darbu plānot un veikt, Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt!

Dalīties