Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) 20. un 22. augustā organizē divas metodiski praktiskās konferences dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas skolotājiem, akcentējot STEM jomu nozīmību no sākumskolas līdz vidusskolas posmam.

Lai uzsvērtu, ka pamati dziļākai izpratnei dabaszinātnēs, matemātikā un tehnoloģijās (STEM) veidojas jau sākumskolā, LU SIIC pirmo reizi pirms jaunā mācību gada sapulcinās vairāk nekā 900 praktizējošu sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolotāju.

Konferencē 20. augustā sākumskolas skolotājiem būs iespēja iesaistīties domu apmaiņā un praktiskā darbībā par to, kā iespējams vienotā programmā īstenot matemātikas, dabaszinātņu un programmēšanas elementu apguvi vairākos līmeņos, kā arī iepazīties ar LU SIIC “Prātnieku laboratorijas” pieredzi, īstenojot STEM padziļināto programmu sākumskolas līmenī.

Līdz ar inženierzinību elementu iekļaušanu jaunajā mācību saturā, līdzīgi pasaules praksei arī Latvijā mērķis ir iedibināt tradīciju veidot kopīgu STEM izglītību. Konferencē 22. augustā dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem šogad pievienosies  tehnoloģiju jomas skolotāji, lai kopīgi diskutētu par starpdisciplināras mācīšanās ieguvumiem un riskiem, iepazītos ar pētnieku atziņām, kā efektīvāk īstenot uzsāktās pārmaiņas, un dalītos savā pieredzē.  Paralēli kopējām aktivitātēm skolotāji dalīsies labās prakses piemēros “Ideju tirgus” ietvaros, STEM jomas eksperti diskutēs LU SIIC viesistabā, dalībnieki piedalīsies metodiski praktiskajās darbnīcās.

Konferences norisināsies Rīgā, LU Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1 un Jelgavas ielā 3 plkst. 10.00 – 16.00.  To organizē LU SIIC sadarbībā ar LU fakultātēm, Valsts izglītības satura centru, “Scientix”, Latvijas Universitātes fondu, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju, Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību.

Sekojiet LU SIIC notikumiem arī facebook: https://www.facebook.com/SIIC.LU

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra komanda

Dalīties