Drukātie mācību materiāli

 

Drukātie mācību materiāli fizikā 10. klasei

1.    Eksperimentālais un pētnieciskais darbs fizikā

2.    Ķermeņu kustība

3.    Mijiedarbība un spēks

4.    Gravitācija un kustība gravitācijas laukā

5.    Enerģija un impulss

6.    Mehāniskās svārstības un viļņi

Drukātie mācību materiāli fizikā 11.klasei

1.    Gāzu likumi

2.    Siltums un darbs

3.    Vielu fizikālās īpašības

4.    Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks

5.    Elektriskā strāva

6.    Elektromagnētisms

Drukātie mācību materiāli fizikā 12.klasei

1.    Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

2.    Apgaismojums un attēli

3.    Gaismas viļņi

4.    Atoms un atoma kodols

5.    Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos

6.    Pasaules uzbūve