Jaunumi

Konference 28.08.2023.- “DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI”

"Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai", 36 stundas

"Mācību satura un metodikas moduļi vēsturē un sociālajās zinības" 10.-12. klašu posms, 24 stundas

“Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 4.-6. klasēs”, 48 stundas 2 gadu laikā, 24 stundas 1 gada laikā

“Mācību satura un metodikas moduļi dabaszinībās 1.-3. klasēs”, 48 stundas 2 gadu laikā, 24 stundas 1 gada laikā

“Tekstpratība dažādos mācību priekšmetos – starpdisciplināras mācības skolotāju komandām – (LV, STEM, SPMJ, sākumskola) ” (24 stundas)

“Direktoru vietnieka loma pilnveidotā mācību satura ieviešanā un jaunievedumu nostiprināšanā: datu pratība ieviešanas kvalitātes izvērtēšanai” (24 stundas)

Nordplus programmas projekta “Efektīvi matemātikas mācīšanas paņēmieni sākumskolas izglītībā” dalībnieki Trondheimā viesojas skolās, mācās un dalās pieredzē

Kā izglītības sistēma var atbalstīt skolotāju, lai skolēni varētu apgūt 21. gadsimta prasībām atbilstošu izglītību?