Izsludinām pieteikšanos jaunām grupām uz STEM programmu sākumskolā 4 moduļiem!

Dabaszinības II un Matemātika II (2 x 12h) Dabaszinības III un Matemātika III (2 x 12h)
4. klases satura piemēri un metodika 5., 6. klases satura piemēri un metodika
(INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS) (INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS)
 

Janvārī, neskatoties uz ierobežotajiem apstākļiem, sākumskolas skolotāji aktīvi darbojās un  ir pilnveidojuši savas prasmes LU SIIC piedāvātās profesionālās pilnveides programmā “Vairāku līmeņu STEM apguve sākumskolā 1.-6.klasei. Matemātika III (12 h) un Dabaszinības III (12h)”. Grupas savas mācības noslēdza 27. un 28.janvārī.

Modulī Matemātika III, skolotāji centās rast metodiskus risinājumus, atbildot uz dažādiem jautājumiem:

 • Kā lietojam aprēķinus un proporcijas, radot maketu un pilnveidojot inženierdizaina prasmes matemātikā?
 • Kas ir matemātiskā modelēšana sākumskolā?
 • Kā mācīt veidot algoritmus matemātikā un lietot stratēģiju- spriest no beigām? u.c.

Modulī Dabaszinības III, tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

 • Kā mācām veidot secinājumus, izmantojot faktus, plānojot eksperimentu un radot savu modeli?
 • Kā mācām izmantot dabā saskatītās idejas zināšanu un prasmju apguvē, kā veidot modeļus, kuros darbojas novērotās īpašības? u.c.

Moduļu mērķis ir pilnveidot izpratni un prasmes vadīt matemātikas un dabaszinību mācību procesu dodot iespēju skolēniem iedziļināties, pētīt, apgūt mācību priekšmeta un dažādas domāšanas stratēģijas, izmantojot integrētu pieeju. (PROGRAMMAS PILNĀ VERSIJA)

Norises datumi nākamajām nodarbībām:

 • Dabaszinības III 12.marts 13.00 – 16.15 (attālināti)
 • Matemātika III 11.marts 13.00 – 16.15 (attālināti)
 • Dabaszinības II 4.marts 13.00 – 16.15 (attālināti)
 • Matemātika II 3.marts 13.00 – 16.15 (attālināti)

Dalības maksa: 90,00 EUR (abi moduļi) 45,00 EUR (viens modulis)

Kursu dalībnieku atziņas par to ar ko gribētu padalīties ar kolēģiem:

 • Interesanti gan skolēniem, gan arī pašiem skolotājiem. Izmantojamas lietas arī citās mācību stundās.
 • Kursus vada zinoši pasniedzēji, kuri prot ieinteresēt domāt, saskatīt, secināt. Daudzveidīgi, noderīgi izdales materiāli!
 • Iespēja sadarboties vairākiem priekšmetiem - papildināt viens otru, veidot projektus
 • Šie ir kursi, kuros ne tikai stāstīs, kā strādāt mācot kompetences, bet skolotāji, pirms ziņu nodos skolēniem, paši visu pārbaudīs, darbosies praktiski.
 • Daudz ideju darbam skolā, kuras reāli var īstenot!
 • Reāli, praktiski pielietojami uzdevumi darbam klasē, lai radītu bērnos interesi par matemātiku, kā arī prasmi koncentrēt uzmanību un patstāvību.

Dalīties