Projekta gaitā īstenotās mācību, aprobācijas un informatīvās aktivitātes:

-VPP rezultātu prezentēšana Uzbekistānas valsts delegācijai Izglītības un zinātnes ministrijā, 23.05.2017. Namsone, D. New Pedagogies for Deep Learning. PDF

-VPP seminārs novadu pedagogiem, speciālās izglītības maģistriem un citiem interesentiem, 27.05.2017. France, I. Kompetenci attīstoša mācīšanās. PDF

-Skola2030 konference “Lietpratība sākumizglītībā”, 20.04.2018. Čakāne L. Kā iegūt un izmantot pierādījumus par to, kā skolēns domā.   PDF

-Skola2030 konference “Vērtēt, lai mācītos”, 21.09.2017.

Namsone, D. Kā vērtēt kompleksu sniegumu.  PDF         

Čakāne, L. Kompleksa snieguma vērtēšana – no mērķa līdz rīkam. PDF

Logins, J. IT formatīvajā vērtēšanā. E-portfolio, lai mācītos. PDF

-Metodiskā diena Alūksnē, 30.08.2017. Čakāne, L. Kāds ir ceļš uz mācīšanas pieejas maiņu skolā?  PDF

-Latvijas matemātikas skolotāju apvienības konference “Matemātika kompetenču izglītībā”, 7.04.2017. France, I. Ieguvumi skolēnam un skolotājam matemātikas mācīšanā izmantojot kompetenču pieeju. PDF

-„Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši” forums „Kā pētījumu datus izmantot skolu praksē?”, 28.08.2017.

Volkinšteine, J. Kā mācīšanās grupas savas profesionālās darbības izpētei palīdz uzlabot
skolotāju praksi? PDF

-Zinātniskais seminārs-atklātās lekcijas un diskusija  12.06.2018

Namsone, D. Skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību diagnosticēšana produktīva mācību procesa īstenošanai dabaszinātnēs un matemātikā. PDF

France, I. Kā dabaszinātņu un matemātikas skolotājam palīdzēt saskatīt uzdevumu kognitīvo dziļumu? PDF

Čakāne, L. Vērtēšana. No vienkārša līdz kompleksam skolēna sniegumam dabaszinātnēs un matemātikā. PDF
-VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla mācību seminārs (08.06.2016., „Ratnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads)
Prezentācija: „Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?” (pdf, latviešu valodā)
-Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (11.02.2016., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
-VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (28.01.2016., Mārupes vidusskola un Krustpils pamatskola)
-VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla koordinatoru mācību seminārs (21.01.2016., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga) 
-Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (14.01.2016., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga) 
- Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (10.12.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga) 
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (03.12.2015., Brocēnu vidusskola un Cēsu 2. pamatskola)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (19.11.2015., Daugavpils 3. vidusskola)
- Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (12.11.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (05.11.2015., Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)
- Valsts pētījumu programma INOSOCTEREHI Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs (1.;2.,3  projekts) (16.10.2015., Rīga)
- Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (15.10.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
- LMSA un izglītības uzņēmuma „Lielvārds” konference „Kā skolotājs zin, ka skolēns mācās” (9.-10.10.2015., Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (08.10.2015., Lizuma vidusskola un Tukuma 2. pamatskola)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla koordinatoru seminārs (24.09.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
- Seminārs „Kompetences mācību saturā. Ko rāda pētījumi?”, konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” (21.08.2015., Rīga) 
Prezentācija: Namsone D. Kompetences mācību saturā. Ko rāda pētījumi? (pdf, latviešu valodā)
- Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (26. – 27. 06.2015., Latvijas Universitātes konferenču centrs „Ratnieki”, Līgatne)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (23.04.2015., Brocēnu vidusskola un Daugavpils 3. vidusskola)
- LMSA konference „Meistars matemātikas mācīšanā” (10.-11.04.2015., Daugavpils)
- Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (09.04.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (20.03.2015., Rīgas V. Zālīša sākumskola)
- 5. starptautiskais izglītības līderu forums „Iespēju tilts 2015” (18.-19.03.2015., Valmiera)
- Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (05.03.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (19.02.2015., - Lizuma vidusskola un Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)
- Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (05.02.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
- Ekspertu seminārs „Kompetenču pieeja skolās Latvijā un pasaulē” (29.-30.01.2015., Baltezers, Latvija)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (08.01.2015., - Kalsnavas pamatskol un Tukuma 2. pamatskola, Latvija)
- Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (4.12.2014., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (13.11.2014., - Mārupes vidusskola un Krustpils pamatskola)
- VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (16.10.2014., Ventspils 2. pamatskola un Daugavpils Centra vidusskola)