Projekta gaitā īstenotās pētnieciskās aktivitātes un to materiāli:

-Starptautiskā izglītības un jauno mācību tehnoloģiju konference, 3.-5.07.2017. Barselona, Spānija

France, I. Cognitive Demand in Observed Lessons and National Testing Compared to PISA Mathematics Results in Latvia. Raksta kopsavilkums: PDF Plakāts: PDF

-LU 75. zinātniskā konference 02.02.2017, Rīga, Latvia.

Dudareva, I. Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju profesionālā pilnveide skolēnu digitālās kompetences veidošanai. PDF

Čakāne, L., Namsone, D. OECD PISA un valsts pārbaudījumi dabaszinātnēs un matemātikā – kopīgais un citādais. PDF

France, I., Čakāne, L. Sākumskolas skolotāju profesionālā mācīšanās kompetencēs balstītas pieejas ieviešanai. PDF

Butkēviča, A. "Competence-based teacher professional development as a potential strategy for school growth" 24.02.2017, Rīga, Latvia. PDF

-LU 76. zinātniskā konference 29.01.2018, Rīga, Latvia.

Volkinšteine, J. Skolotāja kompetence organizēt pētniecisko darbību ķīmijā. PDF

Bērtule, D. Kognitīvās darbības dziļums bioloģijas uzdevumos 9. klasei diagnosticējošos darbos dabaszinātnēs. PDF

Dudareva, I. Izglītotāju digitālās kompetences novērtēšanas rīki. PDF

Logins, J. Informācijas tehnoloģijas formatīvajā vērtēšanā. PDF

Namsone, D. Kā vērtēt dabaszinātņu skolotāju pamatprasmes? PDF

Pestovs, P. Skolēna kompleksā snieguma vērtēšana. PDF

France, F. Skolēnu matemātikā apgūto prasmju darbā ar grafisku informāciju  lietojums dabaszinātnēs dziļā kognitīvā līmenī. PDF

-Eiropas STEM skolotāju profesionālās pilnveides īstenotāju tīkla 7. seminārs, Madride, Spānija, 27.-29.11.2017.

Namsone, D. (2017). A Collaborative Classroom-Based Teacher Professional Learning Model. PDF

-Starptautiskā zinātniskā konference ''Sabiedrība. Integrācija. Izglītība''

France, I. Student graphical information literacy in mathematics and science. Rēzekne, Latvija, 26.-27.2017. PDF

Bērtule, D. Cognitive depth of teaching and learning progress in Biology from 7th till 9th grade. Rēzekne, Latvija,  25.-26.05.2018. PDF

Pestovs, P. Performance Assessment in Science National Level Diagnostic Tests.  Rēzekne, Latvija,  25.-26.05.2018.

-10.Starptautiskā izglītības, pētniecības un inovāciju konference

Bertule, Cognitive depth in National level Science tests biology tasks from 2015 till 2017 year. (16-18.11, 2017, Seviļja, Spānija.)

-Ziemeļvalstu dabaszinātņu izglītības pētniecības simpozijs

Dudareva, I. Professional development of science and mathematics teachers for building student digital competence: experience of Latvia.  7.-9.06.2017, Trondheima, Norvēģija. PDF

-Starptautiskais Baltijas dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītības simpozijs

Pestovs, P. National level test in science in Latvia for assessing how students explain phenomena scientifically. 12-15.06.2017, Šauļi, Lietuva PDF

-Eiropas dabaszinātņu izglītības pētniecības asociācijas konference 21.-25.2017. Dublina, Īrija

Namsone, How does cognitive demand in observed lessons and national diagnostic testing compare to PISA science results in Latvia? PDF

Namsone, D. How primary school teachers succeed in designing lessons to teach students 21st century skills. PDF

-Eiropas skolotāju izglītības asociācijas 12. konference “Inovācijas, tehnoloģijas un pētniecība izglītībā” 12.-13.05.2017, Rīga, Latvija

Butkēviča, A. Goal management & teacher competence development in schools. PDF

-Starptautiskā zinātniskā konference “Lauku vide. Izglītība. Personība” 12-13.05.2017, Jelgava, Latvija

Butkēviča, A. Teacher leaders as agents of innovation diffusion. PDF

-15. Konference Baltijas un Melnās jūras konsorcija izglītības pētniecībā

Volkinsteine, J. (2017). Science Teachers’ Learning Team Model for Improvement of Inquiry Teaching in Chemistry. Presented at the 15th BBC/JTES conference, Riga, Latvia 16-18.2017. Prezentācija: PDF

-Konference “Ķīmija skolā 2017”

Volkinsteine, J. (2017). Latvian Science Teacher Experience in Learning Team for Improvement of Inquiry Teaching Practice. Presented at the “Chemistry in School 2017” conference, Kaunas, Lithuania, 19.04.2017. Prezentācija: PDF
- 10th International Scientific Conference ''Rural Environment, Education, Personality'' (2017., Jelgava, Latvija)
Konferences tēze (iesniegta): Butkēviča, A., Zobena, A. Teacher Leaders as Agents of Innovation Diffusion (pdf, angļu valodā)
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (30.11.2016., Rīga)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā) 
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (16.11.2016., Valmiera, Latvija)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (14.-16.11.2016., Seviļja, Spānija)
Publikācijas (iesniegtas): 
Prezentācijas: 
Namsone, D., Čakāne, France, I., Butkēviča A. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21st Century Skills (pdf, angļu valodā)
- VISC bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (14.11.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Nikolajenko A. Saikne starp skolēnu rezultātu un mācību procesu bioloģijā  (pdf, latviešu valodā)
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (10.11.2016., Jelgava, Latvija)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- VISC ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (7.11.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Saikne starp skolēnu rezultātu un mācību procesu ķīmijā  (pdf, latviešu valodā)
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (3.11.2016., Liepāja, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- VISC matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (27.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L. Kas ir būtiskākais matemātikas mācīšanas procesā šodien, rīt?  (pdf, latviešu valodā)
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (26.10.2016., Daugavpils, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- VISC fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (21.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Dzērve U. Pārbaudes darbi fizikā, rezultātu apkopojums  (pdf, latviešu valodā)
- VISC seminārs pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju vietniekiem (20.10.2016, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Kompetenču pieeja mācību satura apguvei: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas 18. konference (07.10.2016., Rīga, Latvija)
- Izglītības uzņēmuma „Lielvārds” un Liepājas pašvaldības  konference "Skolas vide" (28.09. 2016., Liepāja, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Kompetenču pieeja mācību saturam (pdf, latviešu valodā)
- 3rd HOPE Annual Forum (07.-10.09.2016., Konstanta, Rumānija)
Konferences tēze: Dudareva I., Namsone D. Workshop for science and math teachers as lab for teacher leaders (pdf, angļu valodā)
- Konference “Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” (24.08.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācijas:
France I., Sarceviča-Kalviške D., Butkēviča A. Pētījumi par inovatīvo skolotāju profesionālajā pilnveidē (pdf, latviešu valodā);
Butkēviča A., Sarceviča-Kalviške D. Kā viens skolotājs nodod pieredzi citam? Veiksmes stāsti (pdf, latviešu valodā)
- 13th International Congress on Mathematical Education (24.-31.07.2016.,  Hamburga, Vācija)
Konferences tēze: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science. Experience of Latvia (pdf, angļu valodā)
Plakāts: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J.  Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā)
- SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION (27.-28.05.2016., Rēzekne, Latvija)
Prezentācijas: 
Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča-Kalviške, D. Teacher Teams and  Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice (pdf, angļu valodā);
France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills  (pdf, angļu valodā);
- Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs (15.04.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: France I. Kompetencēs balstīta mācīšanās (pdf, latviešu valodā)
- 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (14.-15.04.2016., Daugavpils, Latvija)
Raksta kopsavilkums (iesniegts): Dudareva, I., Namsone D. Teachers` Continuous Professional Development and Usage of ICT in Teaching/Learning Process (pdf, angļu valodā)
- Izglītības uzņēmuma „Lielvārds” konference "Iespēju tilts" (17.-18.03.2016, Valmiera, Latvija) 
Atskats (latviešu valodā)
- Latvijas Universitātes 74. konference (02.02.2016., LU, Rīga, Latvija) 
Prezentācijas: D. Namsone Matemātika dabaszinātnēs. 
- 5th World Conference on Educational Technology Researches (15.-17.10.2015., Nikosija, Ziemeļkipra) 
Raksta kopsavilkums: Namsone, D., Cakane, L. How the absence of higher PISA scores is connected with Science classroom? (pdf, angļu valodā)
Dudareva, I., Namsone, D., Cakane, L. The Use of ICT in the Science Lessons: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā)
- New Pedagogies for Deep Learning: Deep Learning Lab 2015 (13.-14.10.2015., Sietla, ASV)
- 11th biannual Conference ESERA 2015 (31.08. – 4.09.2015., Helsinki, Somija)
Raksta kopsavilkums: Namsone D., Čakāne L. What lesson observation data reveal about the changes in teaching science and mathematics (angļu valodā)
- The Conference of International Research Group on Physics Teaching, GIREP EPEC (6. – 10.07. 2015., Vroclava, Polija)
Raksta kopsavilkums: Dudareva I., D.Namsone, L.Čakāne The development of students` digital competence and physics teacher's professional development needs (pdf, angļu valodā, 108.lpp.)
- International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE 2015 (15.-18.06. 2015., Šauļi, Lietuva)
Raksts: Volkinsteine, J., Namsone, D., Cakane, L. What lesson observation data reveal about the changes in teaching science : Case study from Latvia (pdf, angļu valodā)
Prezentācija: Volkinsteine, J., Namsone, D., Cakane, L. What lesson observation data reveal about the changes in teaching science : Case study from Latvia (pdf, angļu valodā)
- International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE 2015 (15.-18.06. 2015., Šauļi, Lietuva)
Raksts: Dudareva I., Namsone, D., Cakane, L. The use of ICT in the science lessons: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā)
Prezentācija: Dudareva I., Namsone, D., Cakane, L. What Lesson Observation Reveals About Meaningful Use Of Ict In The Science Subjects: Experience From Latvia  (pdf, angļu valodā)
- International Scientific Conference "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2015" (22. – 23. 05. 2015., Rēzekne, Latvija)
Raksts: France I., Namsone D., Cakane L. (2015).What research shows about mathematics teachers’ learning needs: Experience from Latvia. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference 05/2015; vol2. SCOPUS (angļu valodā)
Raksta kopsavilkums (angļu valodā)
Prezentācija: France I., Namsone D., Cakane L. What research shows about mathematics teachers’ learning needs: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā)
- Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference (5.02.2015., Rīga, Latvija)
Prezentācijas: 
France I., Čakāne L. Mācību process matemātikā - produktīvs vai reproduktīvs? (pdf, latviešu valodā)
- 19th International conference "EcoBalt 2014" (8.-10.10.2014., Rīga, Latvija)
Prezentācijas: